Systém Rehau Brilant

Okna ze systému REHAU Brillant-Design s konstrukční hloubkou 70 mm a dvěma těsnícími rovinami zamezí průniku zimy, průvanu,

prachu a vlhkosti. Systém pěti komor navíc vytváří zvýšenou izolační bariéru mezi nízkou vnější teplotou a teplým vnitřním prostorem.

Výsledkem je tak vynikající hodnota koeficientu tepelného prostupu Uf*=1,2 W/m2K. Okna ze systému REHAU Brillant-Design jsou tak

ideální nejen pro novostavby s nízkou energetickou náročností, ale i pro zlepšení energetické bilance u rekosntrukcí - pro snížení nákladů

na topení.

Ideální konstručkní hloubka 70 mm a 5 komorová konstrukce zajistí efektivní tepelnou izolaci.

Povrchové zpracování - vysoce jakostní, hladké, lehce udržovatelné

- idální pro domy s nároky na zelpšení energetické bilance u rekonstrukcí

- také včetně rolet REHAU Comfort-Design

- 5 komorová konstrukce

- pro okna a balkónové dveře

Prospekt REHAU BRILLANT - okno

Prospekt REHAU BRILLANT - dveře